http://www.almacg.pl/nasze-uslugi/koszty-ubezpieczen-spolecznych/


http://www.almacg.pl/nasze-uslugi/koszty-ubezpieczen-spolecznych/

Full Description


Rzetelna optymalizacja kosztów firmy zawiera, chociażby analizę odprowadzanych przez firmę podatków od majątku nieruchomego, analizę uiszczanych przez firmę opłat na składki na ubezpieczenia społeczne i weryfikację dokonywanych przez przedsiębiorstwo zakupów. Dzięki takiej właśnie analizie zespół najlepszych w branży doradców podatkowych firmy ALMA CG może przyszykować plan optymalizacji należności podatkowych, optymalizacji składek na ubezpieczenia społeczne oraz plan w dziedzinie optymalizacji kosztów (chociażby w obszarze zakupów nośników energii).